Sănătate și imunitate cu mofete și ape minerale

INFORMARE PRIVIND CARDUL DE FIDELITATE

Regulament Card de fidelitate
TURISM COVASNA SA

INFORMAREA BENEFICIARILOR

Acest Program de fidelizare este organizat şi desfăşurat de Turism Covasna SA.
Beneficiarii Cardului de fidelitate sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament”).
Regulamentul este disponibil pentru consultare la sediul societatii (loc.Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr.1-2, jud. Covasna) precum şi pe site-urile www.turismcovasna.ro;
Turism Covasna SA îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare incepand cu a doua zi de la data publicarii acestuia pe site.

DURATA PROGRAMULUI

Programul de fidelitate are durată nelimitată. Turism Covasna SA are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea programului de fidelizare.
Înştiinţarea referitoare la încetarea Programului de fidelizare va fi afişată de Turism Covasna SA cu cel puțin 30 zile înainte de data încetării acestuia, la sediul societatii, într-un loc vizibil, precum şi pe site-ul www.turismcovasna.ro.
Programul de fidelizare se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Poate fi membru al Programului de fidelizare orice turist, persoana fizică având minim 18 ani împliniţi care a achizitionat un pachet turistic de minim 5 nopti.
Pentru a beneficia de cardul de fidelizare beneficiarul este obligat să furnizeze toate datele necesare pentru completarea integrală a datelor necesare in cadrul unui formular inmanat la receptia hotelului, respectiv: nume, prenume, dată naştere, numar telefon mobil, adresa de email și semnătură.
Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea beneficierii de discounturile acordate conform cardurlui de fidelitate.
După semnarea Formularului și predarea acestuia către personalul de la receptie, acesta se salvează în format electronic și se preda, respectiv activează Cardul de fidelitate oferind acces la discount pentru urmatoarea achizitie de servicii turstice in cadrul hotelului.

CARDUL DE FIDELIZARE

La baza Programului de fidelizare se află Cardul de fidelizare destinat turistilor Caprioara SPA & Wellness Resort****, Covasna Complex Balnear***, Cerbul Complex Balnear *** din Covasna ce apartin Turism Covasna SA.
Cardul de fidelitate este personalizat, in format plastic.
Fiecare turist, beneficiar al serviciilor unuia dintre hotelurile aflate in proprietatea Turism Covasna SA are dreptul la un singur Card de fidelitate activ și validat. Turism Covasna SA își rezervă pe deplin dreptul de a invalida Cardurile de fidelitate care dețin două sau mai multe astfel de carduri, fără notificare prealabilă.
Falsificarea oricărui Card de fidelitate se pedepseşte conform legilor.
În plus faţă de aceste variante de carduri, Turism Covasna SA poate emite şi alte tipuri de carduri, adresate anumitor categorii de clienţi, în baza unor regulamente distincte.
Cardurile de fidelitate sunt disponibile clienţilor în mod gratuit, pe loc, urmare efectuarii sejurului, în schimbul completării şi semnării Formularului de Înscriere în Programul de fidelitate.

MECANISMUL PROGRAMULUI

Beneficiarilor Programului de fidelitate se vor acorda discounturi diferentiate aplicate pentru achizitia pachetelor la unul dintre hotelurile societatii exclusiv prin receptia hotelului/birou marketing si se aplica doar la tarifele/pachetele de receptie:

 • silver card – 5%: se acorda turistilor care au achizitionat un pachet de minim 5 nopti;
 • gold card – 7%: se acorda turistilor care au achizitionat doua pachete de minim 5 nopti intru-un interval de 12 luni consecutive;
 • platinum card – 10%: se acorda turistilor care au achizitionat trei pachete de minim 5 nopti intru-un interval de 12 luni consecutive sau un pachet de minim 5 nopti si o oferta speciala – Paste/Sf Andrei sau 1 Decembrie/ Craciun/ Revelion intru-un interval de 12 luni consecutive.

Cardurile au dubla utilizare, fiind individuale dar si transmisibile – doar titularul cardului poate beneficia de discounturile mentionate mai sus.
Cardul poate fi transmisibil (poate fi utilizat si de o alta persoana decat titularul) dar in acest caz utilizatorul, altul decat titularul, va beneficia doar de 5% discount la prima achizitie a unui pachet de minim 5 nopti; in aceasta situatie titularul cardului va putea beneficia pentru urmatoarea achizitie de discounturile prevazute mai sus (7% sau 10%).

FOLOSIREA CARDULUI DE LOIALITATE

Utilizarea Cardului de fidelitate se poate face numai de catre posesorul acestuia pentru obtinerea discounturilor diferentiate (5%, 7% si 10%), în caz contrar, posesorul Cardului de Fidelitate îşi asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă care poate să apară în legatură cu utilizarea beneficiilor Cardului de fidelitate de catre alte persoane.
Pentru a beneficia de discountul beneficiarul va trebui să anunţe că este Posesor de Card de fidelitate şi să prezinte Cardul de fidelitate la receptia hotelului in prealabil achitarii serviciilor.
În cazul în care Participantul nu este în posesia Cardului de fidelitate nu se va putea acorda discount la pachetul achizitionat.
Beneficiarul poate beneficia de discountul de fidelizare doar pentru pachetele achizitionate conform rezervarii efectuate (pachete standard sau oferte speciale), nefiind aplicabil in cazul serviciilor suplimentare pentru care opteaza in timpul sejurului. Discountul acordat conform cardului de fidelizare nu se poate cumula cu alte discounturi oferite la acelasi pachet/oferta, situatie in care se poate opta pentru discountul cel mai avantajos (ex. oferte last minute, early booking, vouchere de discount pentru anumite oferte speciale etc).
Pentru descoperirea și prevenirea fraudelor prin utilizarea Cardului de fidelitate, Turism Covasna SA va monitoriza și analiza tranzacțiile efectuate utilizând Cardul de fidelitate.

CARDURILE DE FIDELITATE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

Turism Covasna SA îşi rezervă dreptul de a invalida orice Card de fidelitate după trecerea unei perioade de 12 luni de la ultima utilizare sau care a fost folosit încălcându-se oricare dintre prevederile prezentului Regulament Oficial sau ale dispoziţiilor legale. Posesorul unui Card de fidelitate invalidat va pierde dreptul de a beneficia de discountul prevazut şi de orice alte beneficii ataşate Cardului de fidelitate respectiv, însă va putea solicita revalidarea Cardului de fidelitate.
Cardurile de fidelitate invalidate pot fi revalidate doar la receptia hotelului, fiind emis un nou card. Pentru aceasta, Posesorul Cardului de Loialitate trebuie să prezinte Cardul de fidelitate invalidat și să completeze un nou Formular de Înscriere.
Cardurile de fidelizare invalidate, pentru care nu a fost solicitată revalidarea, vor fi blocate după trecerea a 12 luni de la data invalidării lor, iar datele personale alocate respectivelor carduri vor fi anonimizate.
Dacă un Card de fidelitate s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, evenimentul trebuie anunţat în maxim 24 de ore la receptia hotelurilor, în vederea anularii cardului aflat într-una dintre aceste situații. În caz contrar, Participantul îşi asumă orice utilizare ilegală a Cardului de fidelitate pierdut sau furat. Odată cu înştiinţarea se vor comunica seria Cardului, numele și prenumele, telefonul și data nașterii Posesorului de Card.
Beneficiarul care îşi pierde Cardul de fidelitate sau îi este furat are dreptul la un nou Card de fidelitate.

ACORDAREA DE RELATII CU PRIVIRE LA FUNCTIONAREA CARDURILOR

Beneficiarii de Card de Fidelitate pot obţine informaţii referitoare la funcţionarea Programului de fidelitate şi folosirea Cardului de fidelitate apelând Receptia Caprioara SPA & Wellness Resort**** la numarul de telefon 0267-342 184 intre orele 9.00-21.00 sau apeland Receptia Covasna Complex Balnear*** si Cerbul Complex Balnear*** la numarul de telefon 0267-340 401 sau apeland Birou marketing la numarul de telefon 0267- 341 955. Tot la aceste numere, beneficiarul Cardului va anunţa fără întarziere orice schimbare a datelor personale comunicate prin Formularul de Înscriere şi, de asemenea, va anunţa pierderea, furtul sau deteriorarea Cardului de fidelitate.
În scopul protejării datelor personale ale Beneficiarilor la Programul de fidelitate, Turism Covsna SA va solicita informaţii și date cu caracter personal pentru a stabili identitatea beneficiarului.

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin semnarea Formularului de Înscriere, Beneficiarii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Prin semnarea Formularului de Înscriere, Beneficiarul îşi exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a Turism Covasna SA, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii societatii, în scopuri statistice, iar în situația în care și-a dat acordul, si pentru acţiuni de marketing direct, pentru profilare si pentru a primi materiale informative personalizate de la Turism Covasna SA. De asemenea, prin aderarea la Programul de fidelitate, datele cu caracter personal ale beneficiarilor vor fi prelucrate în mod implicit pentru comunicări comerciale corelate cu Programul de fidelitate, pe baza politicilor comerciale ale Turism Covasna SA.

Turism Covasna SA se obligă să respecte prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal pe durata Programului de fidelitate şi ulterior. Astfel, Turism Covasna SA se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale beneficiarilor in cadrul Programul de fidelitate şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislaţiei în vigoare. Turism Covasna SA poate transmite aceste date terţilor în condiţii de strictă confidenţialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament.

Turism Covasna SA prelucrează datele cu caracter personal ale beneficiarilor la Programul de fidelitate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 679/2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Astfel, Turism Covasna SA va prelucra datele cu caracter personal colectate de la beneficiary prin completarea Formularelor de Înscriere în Programul de fidelitate pentru înscrierea în Programul de fidelitate si acordarea beneficiilor conform Regulamentului.

Furnizarea datelor cu caracter personal de către beneficiar este opțională, însă, refuzul oferirii tuturor datelor cu caracter personal solicitate în scopul înscrierii în Programul de fidelitate conduce la imposibilitatea accesării beneficiilor Programului de fidelitate.

Turism Covasna SA va prelucra numele, prenumele, seria cardului și istoricul achizițiilor, în vederea analizării tranzacțiilor care pot avea un caracter fraudulos, în temeiul interesului legitim al hotelurilor.

Datele cu caracter personal ale beneficiarilor inscrisi în Programul de fidelitate vor fi prelucrate timp de 12 luni de la data ultimei utilizări a Cardului de fidelitate sau până la data retragerii consimțământului, oricare dintre acestea intervine mai întâi. Datele cu caracter personal ale beneficiarilor înscrisi în Programul de fidelitate vor fi stocate timp de 24 luni de la data invalidării Cardului de fidelitate sau de la data retragerii consimțământului. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, Turism Covasna SA va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele cu caracter personal ale beneficiarilor în alte scopuri, Turism Covasna SA îi va informa în mod corespunzător în acest sens pe aceștia.
În contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale beneficiarilor inscrisi in Programul de fidelitate, aceștia au următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: beneficiarii au dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către Turism Covasna SA;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: Beneficiarii au posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către Turism Covasna SA, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul beneficiarului, iar acesta își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) beneficiarul își exercită dreptul de a se opune, iar Turism Covasna SA nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: beneficiarii au dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideră că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Turism Covasna SA să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă beneficiarul nu dorește ștergerea datelor sale cu caracter personal, ci restrângerea utilizării acestor date; (iii) în cazul în care Turism Covasna SA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă beneficiarul are nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept al său în instanță sau (iv) beneficiarul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care Turism Covasna SA să verifice dacă temeiurile legitime ale sale prevalează asupra drepturilor beneficiarului;
 • Dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv. Prin retragerea consimțământului cu privire la participarea în Programul de fidelitate, Beneficiarul nu va mai putea accesa beneficiile acordate conform politicii Turism Covasna SA la prezentarea Cardului de fidelitate, ca urmare a retragerii consimțământului, Cardul de fidelitate va fi invalidat;
 • Dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care se află beneficiarul, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a se opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc beneficiarul sau îl afectează pe acesta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.
  Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în acest Regulament se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 18 ani.

REGULAMENTUL

Regulamentul este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui beneficiar la Programul de fidelitate la sediul societatii, la receptiile Caprioara SPA & Wellness Resort****, Covasna Complex Balnear***, Cerbul Complex Balnear *** din Covasna, precum și pe site-urile www.turismcovasna.ro.
Prin participarea la acest Program de fidelitate, beneficiarii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament.

LITIGII

Eventualele litigii apărute între Turism Covasna SA şi Beneficiarii la prezentul Program de fidelitate se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Turism Covasna SA.

TURISM COVASNA S.A.

Sănatăte și imunitate cu mofete și ape minerale la Complexul Hotelier Turism Covasna!

Hotelurile Căprioara 4*, Covasna 3* şi Cerbul 3* vin în întâmpinarea dvs., după lungă perioadă de aşteptare cu o gama largă de oferte, pentru:

Beneficiile pe care le găsiți în centrul nostru de sănătate vă oferă o vacanță în care puteți îmbina prevenţia, tratamentul şi relaxarea.
Pentru siguranţa oaspeților şi angajaţilor noştri s-au intensificat şi luat toate măsurile de precauţie
asigurandu-vă sejururi plăcute şi binemeritate.
Sari la conținut